ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 70 องค์กร
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 135,396 (tons CO2 e)

พบ องค์กร ทั้งหมด 70 รายการ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,449.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-059

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Kasikornbank Public Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)97,801.00
วันที่รับรอง04/09/2019
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,324.00
วันที่รับรอง04/09/2019
องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,586.00
วันที่รับรอง04/09/2019
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)606.00
วันที่รับรอง04/09/2019
โรงแรมสันติบุรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,726.00
วันที่รับรอง04/09/2019
โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)175.00
วันที่รับรอง04/09/2019
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,825.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,184.00
วันที่รับรอง04/09/2019
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,393.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,327.00
วันที่รับรอง04/09/2019
การรับรองหมดอายุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,420.00
วันที่รับรอง12/07/2019
การรับรองหมดอายุ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)85.00
วันที่รับรอง10/07/2019
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)530.00
วันที่รับรอง10/07/2019
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,243.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 44 ผลิตภัณฑ์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 2,177 (tons CO2 e)

พบ ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 44 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,150.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง04/09/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 83 งานอีเว้นท์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 8,957 (tons CO2 e)

พบ งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 83 รายการ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง18/03/2020
กระทรวงต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,665.00
วันที่รับรอง18/03/2020
กระทรวงต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,127.00
วันที่รับรอง18/03/2020
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง18/03/2020
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2020
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)324.00
วันที่รับรอง18/03/2020
Mice & Communication

TCOP-20-E-080

Mice & Communication

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,135.00
วันที่รับรอง18/03/2020
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)72.00
วันที่รับรอง18/03/2020
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2020
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)477.00
วันที่รับรอง18/03/2020
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2020
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2020
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง17/01/2020
กระทรวงการต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2020
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง17/01/2020
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2020
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง04/09/2019
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)67.00
วันที่รับรอง04/09/2019

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 1 บุคคล
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,476 (tons CO2 e)

พบ บุคคล ทั้งหมด 1,070 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2020
รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)25.00
วันที่รับรอง18/03/2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2020
นางสาวชุตินธร  อนันปิยภา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2020
นายแดน  ปฐมวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2020
CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights