ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 68 องค์กร
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 136,005 (tons CO2 e)

พบ องค์กร ทั้งหมด 68 รายการ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-059

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Kasikornbank Public Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)97,801.00
วันที่รับรอง04/09/2019
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,324.00
วันที่รับรอง04/09/2019
องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,586.00
วันที่รับรอง04/09/2019
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)606.00
วันที่รับรอง04/09/2019
โรงแรมสันติบุรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,726.00
วันที่รับรอง04/09/2019
โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)175.00
วันที่รับรอง04/09/2019
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,825.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,184.00
วันที่รับรอง04/09/2019
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,393.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,327.00
วันที่รับรอง04/09/2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,420.00
วันที่รับรอง12/07/2019
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)85.00
วันที่รับรอง10/07/2019
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,243.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2018

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 37 ผลิตภัณฑ์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 26 (tons CO2 e)

พบ ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 37 รายการ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง04/09/2019
รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2019
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2019
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2019
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2017

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 72 งานอีเว้นท์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 4,249 (tons CO2 e)

พบ งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 72 รายการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2020
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2020
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง17/01/2020
กระทรวงการต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2020
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง17/01/2020
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2020
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง04/09/2019
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)67.00
วันที่รับรอง04/09/2019
MICE

TCOP-19-E-058

MICE

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)511.00
วันที่รับรอง04/09/2019
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.00
วันที่รับรอง04/09/2019
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง04/09/2019
กระทรวงการต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)158.00
วันที่รับรอง04/09/2019
UK Embassy

TCOP-19-E-062

UK Embassy

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง04/09/2019
บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/09/2019
ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง04/09/2019
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2019
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)101.00
วันที่รับรอง04/09/2019
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,019.00
วันที่รับรอง10/07/2019

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 756 บุคคล
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 201 (tons CO2 e)

พบ บุคคล ทั้งหมด 756 รายการ

รองศาสตราจารย์ นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ

TCOP-19-I-743

ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ

Prof. Wachira Kochakarn, M.D. FACS.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)14.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงศ์ล่ำซำ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ นพ. วิศิษฏ์ วามวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)32.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง30/04/2019
อาจารย์ นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/04/2019
การรับรองหมดอายุ
นายธนพงศ์ ดวงมณี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
นางสาวรัมภ์รดา นินนาท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
นายไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
CopyRight © 2016 All Rights Reserved.