ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 56 องค์กร
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 2,416 (tons CO2 e)

พบ องค์กร ทั้งหมด 56 รายการ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)85.00
วันที่รับรอง10/07/2019
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,243.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จังหวัดสงขลา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2018
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2017
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ศิวยาธร จำกัด (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,380.00
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)260.55
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)618.46
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11,232.00
วันที่รับรอง06/09/2017

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 36 ผลิตภัณฑ์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 25 (tons CO2 e)

พบ ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 36 รายการ

รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2019
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2019
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2019
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2017

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 49 งานอีเว้นท์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,983 (tons CO2 e)

พบ งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 49 รายการ

Wonderfruit Festival 2018 บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,645.00
วันที่รับรอง30/04/2019
Train to BikeStyle Low Carbon 2019 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง30/04/2019
Khaokheow Run 2019 บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)262.00
วันที่รับรอง30/04/2019
Thailand MICE Forum 2018

TCOP-19-E-042

Thailand MICE Forum 2018

Thailand MICE Forum 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง16/01/2019
PTTEP Transformation

TCOP-19-E-043

PTTEP Transformation

PTTEP Transformation

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง16/01/2019
C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular E
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง14/11/2018
ASAI Brand Launch 2018

TCOP-19-E-041

ASAI Brand Launch 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-E-036

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 (Annual General Meeting 20

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)16.00
วันที่รับรอง31/07/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน "Thailand Domestic MICE Mart 2017 At Khon Kaen"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)52.00
วันที่รับรอง30/05/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน "Sustainable Event Professional Certificate Program"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง30/05/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “TCEB Exhibition’s Representatives Meeting”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “MICE Symposium”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.41
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “PCMA 2017 Global Professionals Conference, Asia Pacific”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)120.34
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.26
วันที่รับรอง30/03/2018

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 756 บุคคล
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 221 (tons CO2 e)

พบ บุคคล ทั้งหมด 756 รายการ

รองศาสตราจารย์ นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ

TCOP-19-I-743

ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ

Prof. Wachira Kochakarn, M.D. FACS.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)14.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงศ์ล่ำซำ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ นพ. วิศิษฏ์ วามวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)32.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง30/04/2019
อาจารย์ นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/04/2019
นายธนพงศ์ ดวงมณี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
นางสาวรัมภ์รดา นินนาท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
นายไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
CopyRight © 2016 All Rights Reserved.