สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 54 องค์กร

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 129,994 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 54 รายการ

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2018
สถานะมีอยู่
Bank of Thailand

TCOP-18-O-043

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  (จังหวัดสงขลา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,000.00
วันที่รับรอง21/08/2013
สถานะไม่มีอยู่
บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.00
วันที่รับรอง11/11/2013
สถานะไม่มีอยู่
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

TCOP-14-O-003

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

The Siam Commercial Bank Public Company Limited. (Head Office)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,586.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

TCOP-14-O-004

สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

Siam Makro Public Company Limited. (Pranburi Branch)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,472.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

TCOP-14-O-005

Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

Ek-Chai Distribution System Company Limited. Tesco Lotus Express Nawamin Branch

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)99.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)167.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านอาหารโบลาน

TCOP-14-O-007

ร้านอาหารโบลาน

Bo.Lan Aharn Thai Company Limited.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)81.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 29 ผลิตภัณฑ์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 14 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 29 รายการ

รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขนาด 1 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)834.48
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
 น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก  ขนาด 1/2 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)164.30
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “สิ่งพิมพ์สีเขียวก้าวสู่คาร์บอนนิวทรัล”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.95
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2555”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.98
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
 	รายงานประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)20.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
การบริการงานบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร 4,800 ชั่วโมงของการบริการ-บริษัท ดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง14/05/2014
สถานะไม่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ยกทรงสตรี รุ่น WB 3A14
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง16/06/2014
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557  (Sustainability Report ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกั
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.37
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014 ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.67
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2557)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.68
วันที่รับรอง11/11/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.43
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการประจำปี 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.23
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

TCOP-17-P-014

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะไม่มีอยู่
รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-015

รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 43 งานอีเว้นท์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,295 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 43 รายการ

งาน “TCEB Exhibition’s Representatives Meeting”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “MICE Symposium”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.41
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “PCMA 2017 Global Professionals Conference, Asia Pacific”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)120.34
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.26
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2017”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)113.16
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “Thailand Incentive & Meeting Exchange 2017:  Knowledge Exchange Part & Business Exchange Part”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “สีสันดอยตุง ครั้งที่ 4”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)890.40
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน "Thailand Domestic MICE Mart 2017 At Khon Kaen"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)52.00
วันที่รับรอง30/05/2018
สถานะมีอยู่
งาน "Sustainable Event Professional Certificate Program"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง30/05/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-E-036

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 (Annual General Meeting 20

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)16.00
วันที่รับรอง31/07/2018
สถานะมีอยู่
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular E
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง14/11/2018
สถานะมีอยู่
ASAI Brand Launch 2018

TCOP-19-E-041

ASAI Brand Launch 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง14/11/2018
สถานะมีอยู่
Thailand MICE Forum 2018

TCOP-19-E-042

Thailand MICE Forum 2018

Thailand MICE Forum 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง16/01/2019
สถานะมีอยู่
PTTEP Transformation

TCOP-19-E-043

PTTEP Transformation

PTTEP Transformation

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง16/01/2019
สถานะมีอยู่
การประชุมใหญ่ประจำปีสายงาน SSHE บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.38
วันที่รับรอง13/01/2014
สถานะไม่มีอยู่
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

TCOP-13-E-002

การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

31st Annual Chamber of Commerce Conference at Trang Provice

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.17
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
งานสัมมนา 11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

TCOP-13-E-003

งานสัมมนา 11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)199.00
วันที่รับรอง16/07/2014
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 740 บุคคล

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 289 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 740 รายการ

คุณรัมภ์รดา นินนาท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นางประเสริฐสุข จามรมาน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสุกมล ประกอบชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางวรวรรณ์ ประชาเกษม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นายประสงค์ ประยงค์เพชร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นายสุรพล ลีนิรันดร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวภคมน สุภาพพันธ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายบรรจง มไหสวริยะ

TCOP-18-I-713

นายบรรจง มไหสวริยะ

Banchong Mahaisavariya

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นางจุฑามณี สุทธิสีสังข์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายปรีชา สุนทรานันท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นางเอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายโชคชัย เมธีไตรรัตน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายธันย์ สุภัทรพันธุ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่