สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 26 องค์กร

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 2,569 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 26 รายการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCOP-16-O-022

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Office of the University Library, Kasetsart University

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,165.00
วันที่รับรอง27/07/2016
สถานะมีอยู่
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)250.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,149.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,000.00
วันที่รับรอง21/08/2013
สถานะไม่มีอยู่
บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.00
วันที่รับรอง11/11/2013
สถานะไม่มีอยู่
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

TCOP-14-O-003

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

The Siam Commercial Bank Public Company Limited. (Head Office)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,586.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

TCOP-14-O-004

สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

Siam Makro Public Company Limited. (Pranburi Branch)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,472.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

TCOP-14-O-005

Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

Ek-Chai Distribution System Company Limited. Tesco Lotus Express Nawamin Branch

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)99.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)167.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านอาหารโบลาน

TCOP-14-O-007

ร้านอาหารโบลาน

Bo.Lan Aharn Thai Company Limited.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)81.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านอาหารแดรี่โฮม

TCOP-14-O-008

ร้านอาหารแดรี่โฮม

Dairy Home Restaurant

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)324.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ปั้มน้ำมันบางจาก สาขาวิภาวดี

TCOP-14-O-009

ปั้มน้ำมันบางจาก สาขาวิภาวดี

Bangchak Green Net Company Limited (Viphavadi Rangsit)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)141.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

TCOP-14-O-010

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Medical Service Department, Rachapiphat Hospital

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,231.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCOP-14-O-011

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Office of the University Library, Kasetsart University

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,198.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TCOP-15-O-012

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,381.00
วันที่รับรอง15/07/2015
สถานะไม่มีอยู่
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาลำลูกกา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,727.75
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
ศูนย์กระจายสินค้า Dry Grocery (มหาชัย) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)284.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)250.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 18 ผลิตภัณฑ์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 34 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 18 รายการ

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

TCOP-17-P-014

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-015

รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2017
สถานะมีอยู่
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2017
สถานะมีอยู่
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขนาด 1 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)834.48
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
 น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก  ขนาด 1/2 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)164.30
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “สิ่งพิมพ์สีเขียวก้าวสู่คาร์บอนนิวทรัล”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.95
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2555”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.98
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
 	รายงานประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)20.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
การบริการงานบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร 4,800 ชั่วโมงของการบริการ-บริษัท ดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง14/05/2014
สถานะไม่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ยกทรงสตรี รุ่น WB 3A14
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง16/06/2014
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557  (Sustainability Report ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกั
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.37
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014 ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.67
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2557)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.68
วันที่รับรอง11/11/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.43
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการประจำปี 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.23
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 20 งานอีเว้นท์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 482 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 20 รายการ

งาน “นิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติของกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2559”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
การประชุมสัมมนางาน “Eco Products International Fair 2016”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)427.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
การประชุมเชิงปฎิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)41.57
วันที่รับรอง19/07/2017
สถานะมีอยู่
การประชุมใหญ่ประจำปีสายงาน SSHE บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.38
วันที่รับรอง13/01/2014
สถานะไม่มีอยู่
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

TCOP-13-E-002

การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

31st Annual Chamber of Commerce Conference at Trang Provice

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.17
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
งานสัมมนา 11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

TCOP-13-E-003

งานสัมมนา 11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)199.00
วันที่รับรอง16/07/2014
สถานะไม่มีอยู่
Estee Lauder Advanced Night Repair Eye

TCOP-14-E-004

Estee Lauder Advanced Night Repair Eye

Estee Lauder Advanced Night Repair Eye

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.76
วันที่รับรอง12/11/2014
สถานะไม่มีอยู่
งาน Sustainable Development (SD) Day
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.01
วันที่รับรอง14/01/2015
สถานะไม่มีอยู่
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

TCOP-14-E-006

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.79
วันที่รับรอง14/01/2015
สถานะไม่มีอยู่
งานประชุม IATA Fuel Guality Pool (IFQP)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.11
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.70
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
งานสัมมนา “การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ: ความท้าท้ายของห้องสมุดในอนาคต”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.70
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
ISO 20121 Internal Audit Training
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.63
วันที่รับรอง15/09/2015
สถานะไม่มีอยู่
การจัดประชุมภายในสำหรับการอบรม Standard for Better Service
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง11/11/2015
สถานะไม่มีอยู่
การจัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
การจัดประชุมภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) Performance Review Quarter 3rd
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
การจัดงาน Sustainable Development Day 2015
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
Seminar on  “Mitigation Assessment Protocol (MAAP)” and Workshop on “Linking low-carbon cities to ca

TCOP-16-E-016

Seminar on “Mitigation Assessment Protocol (MAAP)” and Workshop on “Linking low-carbon cities to ca

Seminar on “Mitigation Assessment Protocol (MAAP)” and Workshop on “Linking low-carbon cities to ca

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่
การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)292.00
วันที่รับรอง10/05/2016
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 408 บุคคล

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 277 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 408 รายการ

นายกฤษณะ นุทผล

TCOP-13-I-165

นายกฤษณะ นุทผล

Mr.KRITSANA NUTTAPHON

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง24/12/2023
สถานะมีอยู่
Mr. Hsieh Shen-Yen

TCOP-16-I-331

Mr. Hsieh Shen-Yen

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.61
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Vichai Saksuriya

TCOP-16-I-332

Mr. Vichai Saksuriya

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.26
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Ms. Kuo Mei-Chun

TCOP-16-I-333

Ms. Kuo Mei-Chun

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.19
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Ms. Kuo Mei-Chun

TCOP-16-I-334

Ms. Kuo Mei-Chun

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.19
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. TSAI TSUNG-TA

TCOP-16-I-335

Mr. TSAI TSUNG-TA

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.88
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. YU CHI-MING

TCOP-16-I-336

Mr. YU CHI-MING

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.27
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Feng Wei Chiang

TCOP-16-I-337

Mr. Feng Wei Chiang

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. CHEN YU-JEN

TCOP-16-I-338

Mr. CHEN YU-JEN

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.41
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. CHEN CHING-YI

TCOP-16-I-339

Mr. CHEN CHING-YI

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.47
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. SEE KAI MUN

TCOP-16-I-340

Mr. SEE KAI MUN

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.24
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Fann Chao-Ching

TCOP-16-I-341

Mr. Fann Chao-Ching

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.86
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Sarayut Daenkaiwankaew
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.60
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Pitisook Chitkasem

TCOP-16-I-343

Mr. Pitisook Chitkasem

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.78
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Danu Kandej

TCOP-16-I-344

Mr. Danu Kandej

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.45
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Samran Sangpan

TCOP-16-I-345

Mr. Samran Sangpan

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.49
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Saroj Ruangsakulraj

TCOP-16-I-346

Mr. Saroj Ruangsakulraj

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.92
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Mr. Supoth Jalearnpechpaisan
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.34
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Ms. Wilailak Fungthanakun
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.63
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่
Ms. Rattida Okat

TCOP-16-I-349

Ms. Rattida Okat

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.27
วันที่รับรอง07/09/2016
สถานะมีอยู่