สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 53 องค์กร

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 130,076 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 53 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2018
สถานะมีอยู่
Bank of Thailand

TCOP-18-O-043

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  (จังหวัดสงขลา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,000.00
วันที่รับรอง21/08/2013
สถานะไม่มีอยู่
บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.00
วันที่รับรอง11/11/2013
สถานะไม่มีอยู่
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

TCOP-14-O-003

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

The Siam Commercial Bank Public Company Limited. (Head Office)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,586.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

TCOP-14-O-004

สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

Siam Makro Public Company Limited. (Pranburi Branch)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,472.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

TCOP-14-O-005

Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

Ek-Chai Distribution System Company Limited. Tesco Lotus Express Nawamin Branch

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)99.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)167.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
ร้านอาหารโบลาน

TCOP-14-O-007

ร้านอาหารโบลาน

Bo.Lan Aharn Thai Company Limited.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)81.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 29 ผลิตภัณฑ์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 15 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 29 รายการ

ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2018
สถานะมีอยู่
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2018
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขนาด 1 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)834.48
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
 น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก  ขนาด 1/2 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)164.30
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “สิ่งพิมพ์สีเขียวก้าวสู่คาร์บอนนิวทรัล”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.95
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2555”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.98
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
 	รายงานประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)20.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
การบริการงานบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร 4,800 ชั่วโมงของการบริการ-บริษัท ดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง14/05/2014
สถานะไม่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ยกทรงสตรี รุ่น WB 3A14
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง16/06/2014
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557  (Sustainability Report ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกั
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.37
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014 ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.67
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2557)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.68
วันที่รับรอง11/11/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.43
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 39 งานอีเว้นท์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,401 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 39 รายการ

งาน “Thailand Incentive & Meeting Exchange 2017: Experience Exchange Part”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)54.13
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
งาน ”Thailand Domestic Mice Mart 2017”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)61.13
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
งาน ”2017 Optimist World Championship”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
งาน “สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 (Eco Innovation Forum 2017)”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)26.80
วันที่รับรอง26/01/2018
สถานะมีอยู่
งาน “วันเดอร์ฟรุ๊ต ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (Wonder Fruit Festival 2017)”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง26/01/2018
สถานะมีอยู่
งาน “TCEB Exhibition’s Representatives Meeting”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “MICE Symposium”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.41
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “PCMA 2017 Global Professionals Conference, Asia Pacific”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)120.34
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.26
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2017”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)113.16
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “Thailand Incentive & Meeting Exchange 2017:  Knowledge Exchange Part & Business Exchange Part”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน “สีสันดอยตุง ครั้งที่ 4”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)890.40
วันที่รับรอง30/03/2018
สถานะมีอยู่
งาน "Thailand Domestic MICE Mart 2017 At Khon Kaen"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)52.00
วันที่รับรอง30/05/2018
สถานะมีอยู่
งาน "Sustainable Event Professional Certificate Program"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง30/05/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-E-036

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 (Annual General Meeting 20

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)16.00
วันที่รับรอง31/07/2018
สถานะมีอยู่
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
บริษัท เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
การประชุมใหญ่ประจำปีสายงาน SSHE บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.38
วันที่รับรอง13/01/2014
สถานะไม่มีอยู่
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

TCOP-13-E-002

การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

31st Annual Chamber of Commerce Conference at Trang Provice

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.17
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 738 บุคคล

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 272 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 738 รายการ

นายกฤษณะ นุทผล

TCOP-13-I-165

นายกฤษณะ นุทผล

Mr.KRITSANA NUTTAPHON

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง24/12/2017
สถานะมีอยู่
คุณรัมภ์รดา นินนาท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นางประเสริฐสุข จามรมาน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสุกมล ประกอบชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางวรวรรณ์ ประชาเกษม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นายประสงค์ ประยงค์เพชร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง26/07/2018
สถานะมีอยู่
นายสุรพล ลีนิรันดร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวภคมน สุภาพพันธ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง25/07/2018
สถานะมีอยู่
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายบรรจง มไหสวริยะ

TCOP-18-I-713

นายบรรจง มไหสวริยะ

Banchong Mahaisavariya

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นางจุฑามณี สุทธิสีสังข์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายปรีชา สุนทรานันท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นางเอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่
นายโชคชัย เมธีไตรรัตน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สถานะมีอยู่