ผู้ขายเครดิตชดเชย

พบ ผู้ขายเครดิตชดเชย ทั้งหมด 40 รายการ

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายอภิสิทธิ์  เสนาวงค์
อีเมลล์: abhist.s@tgo.or.th
โทรศัพท์: +66 2141 9844 
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการนำ CO2 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกลับมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต โดย บริษัท จ

โครงการนำ CO2 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกลับมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต โดย บริษัท จ

บริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด
อีเมลล์: Chonlatha.k@genius-Intso.com
โทรศัพท์: +66 2 2 805 6820
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
อีเมล์: ratcharoth@presidentht.com
โทรศัพท์: +66 2 656 0777 Ext 3167
แฟกซ์: +66 2 252 9591

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คาแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คาแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
อีเมลล์: Pat-Pim@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 43 473 915 
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

Methane Recovery from Wastewater at Thai Wah Tapioca Starch Factory

Methane Recovery from Wastewater at Thai Wah Tapioca Starch Factory

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
อีเมล์: Winyu.k@thaiwah.com
โทรศัพท์: +66 44 471 368-9
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนี

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนี

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อีเมลล์: Naruphat.K@unithai.com
โทรศัพท์: +66 38 407 000 ต่อ 1226 
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: Somkiatw@homepro.co.th
โทรศัพท์: +66 2 832 1060 
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 500 kW

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 500 kW

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
อีเมลล์: napat_j@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 87-513-8282
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนใบพัดระบบหล่อเย็น

โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนใบพัดระบบหล่อเย็น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: Natchatheeya.b@gpscgroup.com
โทรศัพท์: +66 38 974 316 
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลม หาดกังหัน 126 เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลม หาดกังหัน 126 เมกะวัตต์

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด 
อีเมลล์: chatrapon.s@energyabsolute.co.th
โทรศัพท์: +66 2 248 2488-92 
แฟกซ์: +66 2 248 2488-92 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: kanchanit.p@egat.co.th, nutdanai.u@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 1142
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

KhlongRuea Off-Grid Hydropower Project

KhlongRuea Off-Grid Hydropower Project

คุณสาธิต  เนียมสุวรรณ ผู้จัดการ
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มือถือ 065-724 6117 โทรศัพท์ 0-2141 9843 โทรสาร 0-2143 8404 
E-mail Sathit.ni@tgo.or.th 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง

การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง

บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
อีเมลล์: Lge.mayuree@gmail.com
มือถือ: +66 82 762 9249, +66 82 762 9244
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โรงปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม้ กรุงเทพมหานคร

โรงปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม้ กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
อีเมลล์: suthisap@gmail.com, suwannajung@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 2 246 1981, +66 2 246 0335 
แฟกซ์: +66 2 224 3059 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์: Alongkorn.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์: +66 5 394 2007  
แฟกซ์: +66 5 390 3763 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: ingon513@gmail.com
โทรศัพท์: +66 3 633 9111  
แฟกซ์: +66 3 633 9229 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

The Renewable Energy from Distillery Slop Project, Ubon Ratchathani Province

The Renewable Energy from Distillery Slop Project, Ubon Ratchathani Province

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
อีเมลล์: Apirux.a@thaibev.com
โทรศัพท์: +66 2 785 7090 
แฟกซ์: +66 2 785 7125 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร บริษัทแม่ทา พีดี จำกัด

โครงการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร บริษัทแม่ทา พีดี จำกัด

บริษัท แม่ทาพีดี จำกัด
อีเมลล์: mai_4408146@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 5 324 2959 
แฟกซ์: +66 5 324 2582

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle by CPF

Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle by CPF

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: kularb@cpf.co.th
โทรศัพท์: +66 2 625 7507 
แฟกซ์: +66 2 631 0662 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

2 x 1.25 MW Lamtakhong Wind Turbine Generators, Thailand

2 x 1.25 MW Lamtakhong Wind Turbine Generators, Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: waraporn.k@egat.co.th, panit.t@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 1143 
แฟกซ์: +66 2 436 1190 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights