ค้นพบทั้งหมด 29 รายการ

ก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จ.ลพบุรี
อีเมลล์ -
โทรศัพท์ : +66 36 631 067, +66 82 237 6274  
แฟกซ์ : +66 36 689 891

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

KhlongRuea Off-Grid Hydropower Project

KhlongRuea Off-Grid Hydropower Project

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: varatip.a@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 2340 
แฟกซ์: +66 2 436 7793 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง

การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง

บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
อีเมลล์: Lge.mayuree@gmail.com
มือถือ: +66 82 762 9249, +66 82 762 9244
แฟกซ์: -

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โรงปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม้ กรุงเทพมหานคร

โรงปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม้ กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
อีเมลล์: suthisap@gmail.com, suwannajung@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 2 246 1981, +66 2 246 0335 
แฟกซ์: +66 2 224 3059 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์: Alongkorn.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์: +66 5 394 2007  
แฟกซ์: +66 5 390 3763 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: ingon513@gmail.com
โทรศัพท์: +66 3 633 9111  
แฟกซ์: +66 3 633 9229 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

The Renewable Energy from Distillery Slop Project, Ubon Ratchathani Province

The Renewable Energy from Distillery Slop Project, Ubon Ratchathani Province

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
อีเมลล์: Apirux.a@thaibev.com
โทรศัพท์: +66 2 785 7090 
แฟกซ์: +66 2 785 7125 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร บริษัทแม่ทา พีดี จำกัด

โครงการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร บริษัทแม่ทา พีดี จำกัด

บริษัท แม่ทาพีดี จำกัด
อีเมลล์: mai_4408146@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 5 324 2959 
แฟกซ์: +66 5 324 2582

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle by CPF

Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle by CPF

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: kularb@cpf.co.th
โทรศัพท์: +66 2 625 7507 
แฟกซ์: +66 2 631 0662 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

2 x 1.25 MW Lamtakhong Wind Turbine Generators, Thailand

2 x 1.25 MW Lamtakhong Wind Turbine Generators, Thailand

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: waraporn.k@egat.co.th, panit.t@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 1143 
แฟกซ์: +66 2 436 1190 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

Naresuan Hydropower Project

Naresuan Hydropower Project

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: waraporn.k@egat.co.th, panit.t@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 1143 
แฟกซ์: +66 2 436 1190 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

BSE Grid Connected Solar PV Project

BSE Grid Connected Solar PV Project

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

BSE-BRM Grid Connected Solar PV Project

BSE-BRM Grid Connected Solar PV Project

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

BSE-BRM1 Grid Connected Solar PV Project

BSE-BRM1 Grid Connected Solar PV Project

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

BSE-BPI Grid Connected Solar PV Project

BSE-BPI Grid Connected Solar PV Project

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

25 Megawatt Photovoltaic Power Plant Project  of Bangchak Solar Energy (Prachinburi) Co., Ltd.

25 Megawatt Photovoltaic Power Plant Project of Bangchak Solar Energy (Prachinburi) Co., Ltd.

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

 

12.5 Megawatt Photovoltaic Power Plant Project  of Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd

12.5 Megawatt Photovoltaic Power Plant Project of Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

12.5 Megawatt Photovoltaic Power Plant Project of Bangchak Solar Energy (Chaiyaphum 1) Co., Ltd.

12.5 Megawatt Photovoltaic Power Plant Project of Bangchak Solar Energy (Chaiyaphum 1) Co., Ltd.

บริษัท บีซีพีจี (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: BSE-WTN@bangchak.co.th
โทรศัพท์: +66 3 527 6000 
แฟกซ์: +66 3 527 6014 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ประเทศไทย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ประเทศไทย

บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
อีเมลล์: chatrapon.s@energyabsolute.co.th
โทรศัพท์: +66 2 248 2488-92 
แฟกซ์: +66 2 248 2488-92 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ลำปาง ประเทศไทย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ลำปาง ประเทศไทย

บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
อีเมลล์: chatrapon.s@energyabsolute.co.th
โทรศัพท์: +66 2 248 2488-92 
แฟกซ์: +66 2 248 2488-92 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด