ติดต่อ

 
 

สถานที่ติดต่อ

สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-141-9829, 02-141-9830
โทรสาร : 02-143-8403
อีเมล์: phakamon@tgo.or.th, thada@tgo.or.th

 

 

 

 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). © Web-based Thai Carbon Footprint Calculator, 2013 All right reserve.
Develop by Department of Environmental Science, Kasetsart University & The Joint Graduate School of Energy and Environment